លទ្ធផល​បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨

  • 2018-06-12 10:49:42
  • Views 238

Shares

ភ្នំពេញ ៖ បង្ក្រាប (ជួញដូរ រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ដាំដុះ ផលិតកែឆ្នៃ ចាត់ចែ ផ្ដល់ទីតាំង និងប្រើប្រាស់) ចំនួន ១៥ករណី ឃាត់ ២៧នាក់(ស្រី ២នាក់) ។ វត្ថុតាងចាប់យកសរុប ៖ -មេតំហ្វេតាមីន(ice) = ៣,៧៥ក្រាម និង២៥កញ្ចប់តូច -មេតំហ្វេតាមីន(wy) = ០,៧២ក្រាម។

-ប្រភេទបទល្មើស៖ +ជួញដូរ ៨ករណី ឃាត់ ១០នាក់ (ស្រី ២នាក់) +ប្រើប្រាស់ ៧ករណី ឃាត់ ១៧នាក់(ស្រី ០នាក់) ។ -អនុវត្ដដីកា៖ ដីកា ២ ចាប់ ២នាក់

-អាវុធហត្ថ៖ បង្ក្រាប ៖ +ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ២នាក់(ស្រី ០នាក់)

-អ្នកមានផ្ទុកសារធាតុញៀន ១៧នាក់ ៖ +ជួញដូរ = ០នាក់/១០នាក់ +ប្រើប្រាស់ = ១៧នាក់/១៧នាក់

លទ្ធផលខាងលើ ១២អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
នគរបាល : ១០អង្គភាព

១ / មន្ទីរ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៤នាក់។

001

២ / បន្ទាយមានជ័យ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ០ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកwy ០,៧២ក្រាម។

៣ / បាត់ដំបង៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។

៤ / កំពង់ស្ពឺ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ៤,៤២ក្រាម។

៥ / កណ្ដាល៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ២៣កញ្ចប់តូច។

៦ / ក្រចេះ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ និងអនុវត្តន៍ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់ ចាប់យកice ១,៤៤ក្រាម។

៧ / ព្រះវិហារ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។

៨ / ពោធ៍សាត់៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។

៩ / ត្បូងឃ្មុំ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ និងអនុវត្តន៍ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់។

១០ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ចាប់យកice ២កញ្ចប់តូច។

កងរាជអាវុធហត្ថ : ២អង្គភាព

១ / កំពង់ឆ្នាំង៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ១,១៥ក្រាម។

២ / សៀមរាប៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ០,៧៤ក្រាម ៕

Recently Posts